OBCE MOHOU ŽÁDAT O DOTACI NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

19.10.2016 13:40

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (17. 10.) vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno dvacet milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 17. října 2016 do 30. prosince 2016.

Více na www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Obce-mohou-zadat-o-dotaci-na-porizeni-uzemnich-planu?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email