Obce a neziskové organizace mohou získat finance na mikrojesle

18.03.2016 09:30

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zahájení pilotního ověření zřízení a provozu mikrojeslí. Jedná se o možnost financování zřizování tzv. mikrojeslí na obcích. Zřizovatelem může být obec nebo organizace zřízená obcí či neziskové organizace v partnerství s obcí. Příjemci finanční podpory budou úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které nabídne komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích apod.

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o kolektiv maximálně čtyř dětí ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Financování zřizování mikrojeslí je v současné době obsahem výzvy č. 126. 

Informační seminář k uvedené výzvě proběhne dne 12.4.2016 v Brně. 

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: dotaceeu.cz/