Nový program URBACT III zahajuje

01.02.2015 18:29

NOVÝ PROGRAM URBACT III ZAHAJUJE

29.01.2015: Evropská komise schválila operační program URBACT III.
Operační program URBACT III byl v prosinci 2014 schválen Evropskou komisí, a z uvedeného důvodu je první lednový zpravodaj již zpravodajem nového programu. V něm je možné se dozvědět více o probíhajících Informačních dnech URBACT a také další aktuality z oblasti urbánního rozvoje. V poslední době je velmi zajímavým tématem využívání nových technologií při řízení měst a také využívání dat. Dalším tématem zpravodaje je také jiný pohled na využití veřejného prostranství, konkrétně městských chodníků.

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Novinky/Novy-program-URBACT-III-zahajuje?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email