Nový dotační program podpoří přeshraniční spolupráci s Polskem

07.07.2015 10:31

 

Další z pěti přeshraničních programů pro období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy je schválený. Program Interreg V-A Česká republika - Polsko má pro své žadatele k dispozici přes 226 milionů euro. Tyto prostředky budou posíleny o národní příspěvky obou sousedních zemí. Součástí programu je Fond mikroprojektů, na který je vyčleněno 20 procent prostředků programu a  který slouží k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni.

Prostředky nového programu budou využity na podporu projektů řešících společné řízení rizik (12,2 mi. EUR), využití kulturních a přírodních zdrojů společného území pro posílení návštěvnosti regionu včetně zlepšení jejich dostupnosti (135,7  mil. EUR), vzdělávání a kvalifikaci žáků a studentů v příhraničním území (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Vyhlášení prvních otevřených výzev pro žadatele lze očekávat v měsíci září tohoto roku.

 

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz