Nové výzvy vyhlášené Státním fondem dopravní infrastruktury

31.10.2015 20:27
Nové výzvy vyhlášené Státním fondem dopravní infrastruktury:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016

zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu, ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy a na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů mohou získat stát, kraje a obce.

Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat nejpozději do 15. 1. 2016.

 

Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016

na výstavbu či údržbu cyklistických stezek mohou získat obce jako vlastníci cyklistické stezky, jejich organizační složky anebo příspěvkové organizace zřízené obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce. Případně se o dotaci mohou ucházet svazky obcí. 

Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat nejpozději do 20. 1. 2016.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.sfdi.cz