Národní rozvojový program mobility pro všechny - II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2017

10.08.2016 16:07

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017 s termínem předložení záměrů do 7. října 2016 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Podrobnosti naleznete na stránkách Národního rozvojového programu mobility, především v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy, jejichž součástí je i manuál pro předkladatele.

Informace k programu podává Mgr. Petra Nováková tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz nebo JUDr. Pavel Ptáčník tel.: 224 002 241, e-mail: ptacnik.pavel@vlada.cz.