Národní program Životní prostředí – Podpora alternativních způsobů dopravy

02.12.2016 10:32

Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení  emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

 

Příjem žádostí:

 

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 10. 11. 2016 do 31. 3. 2017, nebo do vyčerpání alokace podle toho, která událost nastane dříve.

 

Příjemci podpory:

 

·         Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy.

·         Svazky obcí.

·         Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

·         Obecně prospěšné společnosti.

·         Spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem.

·         Akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

·         Společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

 

Více zde