Národní Infoden k první výzvě programu CENTRAL EUROPE 2020

27.01.2015 20:13

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Společným sekretariátem programu pořádá v Praze dne 17. února 2015 Národní Infoden při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020. Více na

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/NARODNI-INFODEN-K-1-VYZVE-PROGRAMU-SPOLUPRACE-CENT