Nadace VIA

01.04.2015 13:36

V rámci výzvy Nadace VIA poskytuje jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného prostoru a zájmu. Tato nadace podporuje rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou diskuzi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. Uzávěrka je každý měsíc, vždy ve čtvrtek po zkoušce sirén. Příjemci dotace mohou být Nestátní neziskové organizace, neformální skupiny alespoň tří osob, občané, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva.

Typy podporovaných projektů:

Podporující aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni.

Projekty krátkodobé, vznikající jako odpověď na nečekané změny nebo vyhrocené situace v komunitách.

Konkrétně může být financováno:

Plánování a organizace informačních kampaní.

Odborné posudky, poradenství, konzultace.

Petiční akce a místní referenda.

Právní služby a soudní poplatky.

 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.

 

Zdroj:www.nadacevia.cz/cz/nadace-via