Nadace Umění pro zdraví

09.03.2015 13:11

Nadace Umění pro zdraví vyhlásila grantové řízení na rok 2015. Podporovány budou oblasti zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení, projekty realizované studenty uměleckých škol, kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež. Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2015.

Příjem žádostí:

  • Do 31. 3. 2015.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Více nawww.umeniprozdravi.cz/