Nadace ČEZ – aktuálně vyhlašovaná grantová řízení

10.03.2016 16:39

 

Nadace ČEZ poskytuje dotace na podporu:

- výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť, 

- sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit,

bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky,

liniové výsadby stromů - především nových a obnovovaných alejí a stromořadí,

osvětlování přechodů pro chodce,

neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

Na aktuálně vyhlašovaná grantová řízení nadace se můžete podívat zde

 

Zdroj: www.nadacecez.cz/