NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V ČR POŠLE MMR 150 MILIONŮ KORUN

29.11.2017 13:31
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, a nabízí tak významnou finanční podporu. Na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 milionů korun. Podávat žádosti lze od začátku prosince letošního roku.
„Programem na podporu cestovního ruchu se snažíme zvýšit konkurenceschopnost regionů, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Během poslední výzvy jsme například poskytli dotaci na rozvoj veřejné infrastruktury na hradě Tolštejn, bicrossový areál Frýdlant či digitální informační bod v Humpolci. Věřím, že i tato výzva podpoří zajímavé a prospěšné akce,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová. 
 
Ve výzvě je pro žadatele z řad podnikatelských subjektů, územně samosprávných celků, neziskových organizací provozujících atraktivity cestovního ruchu a dalších, připraveno 150 milionů korun ve třech dotačních titulech. Program cílí na rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací.
 
Výše dotace činí maximálně 50 % z celkového uznatelného rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018 a projekty musí být dokončeny nejpozději v prosinci 2019. Podpořeny mohou být třeba vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienické zázemí, naučné panely, navigační systémy či úprava lyžařských tras, apod.
 
Žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, I. podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ lze podávat na podatelnu MMR od 1. prosince 2017 do 12. ledna 2018, 12:00 hod.
 

Více informací o programu, včetně celého znění výzvy a příslušných dokumentů, naleznete  zde.

 

Zdroj: www.mmr.cz