MŽP národní program životního prostředí - výzva zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

01.07.2016 17:53

Dotaci můžou získat projekty, které vedou k podpoře dlouhodobých projektů v této oblasti v rámci základního, středního vysokoškolského a dalšího vzdělávání.

MŽP NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – VÝZVA Č. 7:

PŘEDMĚT DOTACE: Environmentální vzdělávání a výchova, tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, interpretace přírodního dědictví

 

ŽADATEL: Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků

 

VÝŠE PODPORY: až 80 %

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 7. 2016

 

Zdroj: mzp.cz