MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

16.05.2019 11:33

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

Příjem žádostí:

Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje:

Žádost bude vyplněna a podepsána statutárním orgánem a odeslána na adresu příslušného kraje do 6. září 2019.

Kraj, právnická osoba:

Žádost doručí ministerstvu do 13. září 2019.

Příjemci podpory:

  • Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem.
  • Kraj.
  • Právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

Posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech.

Podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky.

Finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků základních a středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a společně vyhlašovaných ministerstvem.

Poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

Forma a výše podpory:

Na tento program bude vyčleněno z rozpočtu ministerstva 8,25 mil. Kč.

Pro výpočet požadované výše dotace bude počet bodů následně vynásoben hodnotou jednoho bodu.

Hodnota jednoho bodu je stanovena na 8 000 Kč.

Specifika a omezení:

Nezbytnou podmínkou je, aby organizátor příslušné soutěže řádně vyplnil do 30. června 2019 kompletně výsledkové listiny v elektronickém systému na adrese https://excelence.msmt.cz/ a uvedl u každého hodnoceného žáka unikátní (individuální) pořadí. Za údaje uvedené ve výsledkových listinách odpovídá organizátor soutěže, nikoliv ministerstvo.

Více informací naleznete ZDE

 

ZDROJ