MŠMT vyhlašuje v těchto dnech tři nové výzvy z OP VVV

11.12.2015 17:31
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v těchto dnech tři nové výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zaměřují se na společné vzdělávání (inkluzi) dětí v mateřských a základních školách a na zkvalitnění vzdělávání středoškoláků Cílem je, aby každé dítě mělo při vzdělávání úspěch.

Výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I, Didaktiky a Gramotnosti jsou součástí koncepčního přístupu MŠMT ke zkvalitnění regionálního školství, v němž hraje velkou roli „pedagogický optimismus učitelů“. „Učitelé proto budou podporováni při budování svých kompetencí tak, aby dokázali každému žákovi stanovit dostatečně vysoké vzdělávací cíle a pomoci i dětem, pro jejichž rodiče nepatří vzdělání k nejvyšším hodnotám,“ uvedl k novým výzvám náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský.

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I podpoří vzájemné učení škol realizací center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj obsahově a jazykově integrovaného učení (metoda CLIL). V rámci výzvy bude možné vytvořit i metodické materiály pro předškolní vzdělávání, realizovat zahraniční stáže pedagogů a podpořit spolupráci studentů (budoucích učitelů) s aktivními učiteli.

Cílem řešení projektů ve výzvě Didaktiky je rozvoj kompetencí pedagogů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně prostřednictvím podpory společenství praxe. Společenství praxe je pravidelná a dlouhodobá spolupráce vycházející z principů akčního výzkumu za účelem rozvoje dovedností obou skupin aktérů a komplexnějšího vypracování výchovných a vzdělávacích strategií pro jednotlivé obory, včetně průřezových témat.

Výzva Gramotnosti pomůže vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především těch, kteří pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekty se mohou zaměřit na podporu funkční gramotnosti žáků na učilištích, podporu vzájemného učení mezi školami a pedagogy a volnočasové aktivity na rozvoj gramotností. Podpořeny budou i výzkumně pilotní projekty.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/