MŠMT vyhlašuje neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“

02.03.2015 09:53

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako jedno z opatření, přijatých na základě úkolu ze 40. schůze Vlády České republiky ze dne 15. října 2014 a na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících. 

Minimální standard bezpečnosti.doc, soubor typu doc, (72,5 kB)

K podpoře zajištění ochrany budov ministerstvo vyhlašuje neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“.

Vyhlášení_dotačního_programu[1].docx

Priloha_c.1_Žádost.doc, soubor typu doc, (40,5 kB)
Priloha_c.2_Podrobný rozpočet projektu.docx, soubor typu docx, (21,45 kB)
Priloha_c.3_Vyúčtování.docx, soubor typu docx, (21,59 kB)