MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu sportu

11.12.2015 17:26
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes, vedle neinvestičních programů na podporu sportu, vyhlásilo dotační program v investiční oblasti. Jedná se o program 133510. V celkovém objemu státní podpory sportu pro rok 2016 je k dispozici bezmála 3,7 miliardy korun, z toho pro investice je rozpočet ve výši 870 milionů korun. O dotaci mohou žádat spolky, které splňují podmínky občanského zákoníku, včetně resortních sportovních center a obcí.

Prioritu budou mít investiční projekty se systematickou podporou dětí a mládeže a projekty určené pro sportování veřejnosti. „Záměrem je podpora rekonstrukcí, modernizací sportovních zařízení ve vlastnictví spolků. Státní podpora bude poskytována i na sportovní zařízení ve vlastnictví obcí,“ říká ke změnám programu náměstek ministryně pro řízení sekce sportu Pavel Šulc. Další významnou změnou je přesné stanovení finanční spoluúčasti s využitím rozpočtů měst a obcí. Je nutné zapojit zastupitelstva na regionální úrovni do výstavby, rekonstrukcí, modernizací, ale i následnou podporu provozu a údržby sportovních zařízení. 

Kritéria výběru obdržených žádostí jsou změněna a je stanoveno jejich přesné bodové ohodnocení. Značný důraz je kladen na projekty, které jsou synergicky spolufinancovány z různých veřejných zdrojů.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/