MPSV podpoří vznik mikrojeslí

06.01.2016 10:47

 

Čeští rodiče dlouhodobě pociťují nedostatek zařízení, která poskytují péči o

nejmenší děti, případně jejich dostupnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

se snaží tuto situaci postupně zlepšovat. Po úspěšné výzvě ke vzniku a provozu

dětských skupin nyní v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašuje dvě

výzvy, které podpoří vznik tzv. mikrojeslí.

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou

profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to

pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. „Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná

zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly

být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro

řadu rodičů finančně nedostupná,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela

Marksová.

Výzvy č. 126 a 127 „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“, vyhlášené

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, umožňují obcím, organizacím zřízeným

obcemi či neziskovým organizacím získat finanční podporu na vybudování a provoz

mikrojeslí. Finanční prostředky lze využít i na vzdělávání, ve které lze mj. získat profesní

kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, které poskytují péči o předškolní děti, zajistit

průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa

v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu.

V případě, že se systém osvědčí, budou připraveny příslušné legislativní změny.

„Prvním krokem pro podporu rodin bylo prosazení zákona o dětských skupinách. Některé

obce, především v okolí velkých měst, mají problémy s nabídkou dostatečného množství

předškolních zařízení. Snažíme se tento problém vyřešit a pomoci tak rodičům malých

dětí lépe sladit rodinný a pracovní život,“ dodala ministryně. Projekty na vznik a provoz

mikrojeslí by měly být realizovány buď přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí. Příjemci

finanční podpory budou úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,

které nabídne komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích

apod.

Hlásit se mohou zájemci z celé České republiky. Jedna výzva, na kterou je vyčleněno 40

milionů korun, je určena pro Prahu, druhá pro žadatele z regionů. Pro ně je připraveno

celkem 100 milionů korun. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím

monitorovacího systému MS2014+ od 16. května do 6. června 2016. Žadatelé tak mají

poměrně dlouhou dobu na přípravu projektových záměrů.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
Zdroj: dotaceeu.cz/