MMR vyhlásí do konce září 2015 dalších pět výzev k předkládání projektů v IROP

18.09.2015 11:35
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších pět výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se regulačních plánů, aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb. 
Po prvních dvou výzvách, které byly vyhlášeny v červenci 2015, bude vyhlášena výzva č. 3 „Regulační plány“ spadající pod specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Žadatelé, obce s rozšířenou působností, si mohou od dnešního dne připravovat žádosti o podporu a od 1.  října 2015 do 31.  března 2017 je mohou předkládat k hodnocení. Projekty pak budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.
„Podpora bude směřovat na zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. V této výzvě jsme obcím připraveni poskytnout přes 235 milionů korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti tohoto prostoru pro rozvoj obce.
 
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat zde.
 
Zdroj: www.mmr.cz