MMR - Program podpora bydlení pro rok 2017

31.08.2016 16:48
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podpor programu Podpora bydlení pro rok 2017 je říjen 2016. Vyhlášeny by měly být výzvy k podávání žádostí o dotaci z podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.
V souvislosti s předpokládaným vyhlášením výzvy oznamujeme zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu: 
  • Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován     Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020 [PDF, 415.11KB], který popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, žezakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací.
  • Výtahem se podle podprogramu Bytové domy bez bariér rozumí zařízení podle     nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent [PDF, 443.09KB]Vertikální plošina nebude z dotace hrazena.
Zdroj: www.mmr.cz/