MMR POSKYTUJE OBCÍM PODPORU PŘI STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

17.06.2015 13:53
V tomto týdnu uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve Velké Bystřici u Olomouce konferenci zaměřenou na strategické řízení rozvoje obcí. Konference byla uspořádána díky projektu „Podpory strategického řízení rozvoje obcí“.
Tématem konference byl přínos koncepčního přístupu k rozvoji obcí a měst, dále pak nové metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení v obcích a rovněž i možnosti financování rozvojových aktivit obcí prostřednictvím evropských fondů v novém programovacím období.
 
„Právě vysoká kvalita strategického řízení ve městě nebo obci je jedním ze základních předpokladů zdárného využívání evropských fondů, protože vytváří tlak na realizaci dobře připravených a smysluplných projektů,“ uvedl ředitel odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz.
 
Stěžejní část konference pak byla zaměřena na představení nových nástrojů webové aplikace www.obcepro.cz    , jejichž prostřednictvím mohou zejména menší obce strategicky nejen plánovat, ale i řídit a hodnotit.
 
Na konferenci vystoupili zástupci měst Uherské Hradiště a Hulína, kteří přednesli své zkušenosti s plánovacím procesem rozvoje obce a jeho propojení na další rozvojové dokumenty v obci. Město Hulín pro své plánování využívá metodiku pro tvorbu programu rozvoje obce, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci projektu „Elektronická metodická pomoc tvorby rozvojových dokumentů obcí“. 
 
 
 
Zdroj: www.mmr.cz