MMR - podpora pro odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou

19.01.2015 12:37
Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Rozhodnutím ministryně č. 222 ze dne 26. listopadu 2014 byly schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2015 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

    Zásady podprogramu [PDF, 242.29KB] 
    Příloha č. 1 - prohlášení [MS Word, 47.03KB]
    Příloha č. 2 - vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 14.02KB] 
    Příloha č. 3 - formulář EDS Isprofin [MS Excel, 123.5KB]
    Příloha č. 4 - soupis účetních dokladů [MS Excel, 43.02KB] 

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 151.64KB]
Elektronické vkládání žádostí