MMR - podpora obnovy a rozvoje venkovských obcí

19.01.2015 12:40
Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Rozhodnutím ministryně č. 220/2014 ze dne 26. listopadu 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.

    Zásady podprogramu [PDF, 234.03KB] 
    Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti [PDF, 314.06KB]

    Příloha č. 1 - prohlášení [MS Word, 48.13KB] 
    Příloha č. 2 - vyúčtování ZVA [MS Excel, 42.93KB] 
    Příloha č. 3 - EDS Isprofin [MS Excel, 54.06KB] 
    Příloha č. 4 - soupis účetních dokladů [MS Excel, 41.36KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 169.58KB]
Elektronické vkládání žádostí.