MMR - Podpora bydlení pro rok 2015

23.01.2015 22:13

Rozhodnutím č. 223/2014 ze dne 26. 11. 2014 vyhlásila ministryně pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2015. Rozhodnutím č. 232/2014 ze dne 15. 12. 2014 doplnila ministryně pro místní rozvoj program Podpora bydlení o výzvu k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. V rámci těchto výzev lze žádat podporu na regeneraci prostranství panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výměnu domovních olověných rozvodů a aktuálně také na výstavbu pečovatelských a vstupních bytů. Výzva k předkládání žádostí o výstavbu Komunitních domů seniorů je očekávána na konci března 2015.

Podrobnosti na:

www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015