MMR: NEZISKOVÉ ORGANIZACE MOHOU ŽÁDAT O PODPORU PRO ROK 2018

23.11.2017 09:46
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Na tyto oblasti podpory vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO). Žádosti o neinvestiční dotace mohou organizace podávat od dnešního dne do 18. prosince 2017.
„Nestátní neziskové organizace jsou důležitou součástí naší společnosti. Napomáhají rozvoji mnoha stránek společenského a ekonomického života v regionech. Jejich činnost je opravdu významná. Každým rokem podporujeme takové projekty, které dále rozvíjejí cíle našeho ministerstva v oblastech podpory bezbariérovosti, bydlení nebo regionálního rozvoje, a přispívají tak k jejich uvedení do praxe,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.   
           
Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2018:
 
·         -           Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
·         -           Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
·         -           Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
·        
V rámci hodnocení budou vybrány a podpořeny pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Podporovány nebudou náklady spojené s činností a provozem NNO ani aktivity, které jsou podpořeny z jiných zdrojů (zejm. členských příspěvků a Evropských strukturálních a investičních fondů). Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.
 
Žadatel podává žádost o dotaci na adrese https://www3.mmr.cz/zad    , která bude otevřena pro podávání žádostí od 20. listopadu do 18. prosince 2017 do 12:00 hod. 
 
Více informací naleznete zde
 
Zdroj: www.mmr.cz