Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP

01.02.2015 18:25
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

(V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.) 

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Více na:

www.opzp.cz/clanek/11/2468/lxiv-vyzva/