Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo k předkládání projektů v oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

23.01.2015 22:03

Cílem výzvy je dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť, zajišťujících komplexní onkologickou péči, pro zajištění diagnostiky, léčby a záchyt časných stádií onemocnění. Podporovat lze také modernizaci diagnostického a terapeutického zázemí: radiodiagnostické pracoviště, radioterapeutické pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a specializované laboratoře.

Alokace výzvy představuje částku 1,59 mld. Kč. Projektové žádosti je možné podávat od 10. 2. 2015
do 17. 2. 2015.

Bližší informace naleznete na:

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasilo-dne-14-1-2015?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email