Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program „Bezpečné klima v českých školách“

15.09.2016 14:52

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě zákona  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na období  od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dotační program  „Bezpečné klima v českých školách“ 

 

Účel dotace:

  1. Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

  2. podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,

  3. vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách,

  4. vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu
    ve školách,

  5. vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

  6. vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách,

  7. vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.

 

Oprávněný žadatel

 Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní, střední školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu.

Zdroj