Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje Podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2016

09.09.2015 21:00

Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun.

 

Oblasti podpory k podávání žádosti o dotaci pro rok 2016 jsou následující:

1.     Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2.     Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3.     Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
4.     Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
5.     Podpora činnosti Horské služby ČR 

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat zde.

 

Zdroj: www.mmr.cz