Ministerstvo financí vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol

31.10.2015 20:20

Ministerstvo financí spustilo již třetí „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“. V rámci této výzvy, která je určena pro devítileté základní školy zřizované obcemi, je pro rok 2016 rozpočtováno 220 mil. Kč. Tato částka představuje celkovou hodnotu vybraných projektů, na jejímž financování se stát bude podílet ze 70 %.

„Jsem velmi rád, že se nám daří řešit problém základních škol v obcích, které se potýkají s kritickým nedostatkem potřebných kapacit pro zabezpečení povinné školní docházky. Díky tomuto programu tak nemusí děti každý den trávit mnoho času dojížděním a mohou se věnovat svým aktivitám a rozvíjet se v místě svého bydliště. Pro rodiče to pak znamená úsporu peněz, především za jízdné,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš.

V rámci předchozích výzev bylo vybráno 42 obcí. V případě první výzvy se jednalo o projekty 19 obcí z okresů Praha-západ a Praha-východ, kde byla prokazatelně situace nejtíživější, v celkové hodnotě 460 mil. Kč. Jejich realizace si prozatím vyžádala prostředky ze státního rozpočtu ve výši přibližně 300 mil. Kč. V letošním roce, v rámci 2. výzvy, byly vybrány projekty 23 obcí z celé České republiky s celkovou dotací 667 mil. Kč.

Pro realizaci nových i běžících projektů počítá návrh rozpočtu na rok 2016 s přibližně 750 mil. Kč. Tyto prostředky budou opět částečně využity na financování víceletých projektů z předchozích let a nových projektů vybraných v rámci třetí výzvy. Obce mohou své žádosti o poskytnutí dotace předložit Ministerstvu financí nejpozději do 15. ledna 2016.

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

 

Zdroj: www.mfcr.cz/