MFČR - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

03.10.2016 16:41

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování do 31. prosince 2016. 

Více na www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213