Mezinárodní Visegrádský fond – Standardní granty

09.03.2015 12:42

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné vazby mají být posilovány zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Malé granty z Mezinárodního Visegrádského fondu podporují realizaci projektů spolupráce mezi nejméně 3 zeměmi V4. Podpora je poskytována do výše 80 % nákladů na projekt, minimálně však 6.001 EUR a více. Maximální doba čerpání podpory je 12 měsíců, samotný projekt ovšem může běžet déle.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o grant lze předkládat do 15. března 2015.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní spolupráce.
 • Vědecká výměna a výzkum.
 • Vzdělávání.
 • Výměna mládeže.
 • Přeshraniční spolupráce.
 • Podpora cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální možná výše přiděleného grantu je 6001 EUR.
 • Z programu bude hrazeno maximálně 80% celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V projektu je nutná spolupráce minimálně 3 zemí V4.
 • Maximální doba podpory činí 12 měsíců.