Investiční program pro životní prostředí v zahraničí Spolkové republiky Německo

16.03.2015 14:07

Podporu mohou získat pilotní projekty z oblasti ochrany životního prostředí, které mají přímý přeshraniční vliv na Německo nebo se zaměřují na zlepšení ochrany klimatu.

 

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 31.3.2015.

Příjemci podpory:

  • Investoři.

Typy podporovaných projektů:

  • Investice s přímými a měřitelnými přeshraničními efekty pro životní prostředí na území Německa (např. snížení znečištění ovzduší a vod v příhraničních regionech).
  • Investice podporující rozvoj, který je šetrný k životnímu prostředí a klimatu. Podporovaný projekt by měl ideálně motivovat další investory k realizaci vlastních projektů a přispět ke zvýšení povědomí mezi obyvatelstvem.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována formou příspěvků na úroky z úvěrů nebo formou příspěvků na investice. Předpokladem je přiměřená účast investora.
  • Výše podpory vždy závisí na individuální charakteristice projektu. Podle právní úpravy 

Specifika a omezení: