Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

01.10.2015 11:00

 

Dotace se poskytují na ochranu sbírek, expozic a depozitářů, muzeí, galerií a památkových objektů v České republice.

Žádosti se podávají do 30. 10. 2015.

 

Žádat mohou:

  • Muzea, galerie a další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy podle zák. č. 122/2000 sb.,.
  • Národní památkový ústav a další subjekty , spravující kulturní památky ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb.,.
  • Historické knižní fondy.
  • Specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve.
  • Další subjekty podle pravidel, které vymezují jednotlivé části programu.

 

Typy podporovaných projektů:

  • Zabezpečení objektů bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami. (A)
  • Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví. (B)
  • Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. (D)
 
Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.
 
 
Zdroj: www.mkcr.cz