II. výzva - Program „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

07.07.2015 10:41

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 1. července 2015 do 14. srpna 2015 do 15:00. Celková alokace II. Výzvy je 1,5 mld. Kč. Oproti I. Výzvě se rozšiřuje podpora i na místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel. Více na: eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/

 

Zdroj: eagri.cz/public/web/mze/dotace/