Grantová výzva ČSOB „souSedíme si“

12.03.2015 10:42

Finanční podporu ve výši až 100 tisíc korun mají nyní možnost získat projekty z celé České republiky zaměřené na zlepšování sousedských vztahů a rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má zájem a dobré nápady.

 

Nezbytnou podmínkou úspěchu v programu je mimo jiné míra příležitostí pro dobrovolnou činnost a aktivní zapojení občanů do plánování, příprav a realizace projektu, ale i spolupráce a rozvoj partnerství mezi místními subjekty.

 

O podporu z grantového fondu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví (charity a diakonie), dále také příspěvkové organizace či obce a sdružení obcí.

 

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je 15. dubna 2015. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny 17. června 2015.

 

Detailní podmínky grantového programu 

 

Formulář pro předložení žádosti 

 

Tabulka pro rozpočet k žádosti 

 

Zdroj: www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/zivotni-prostredi/Stranky/podpora-regionu.aspx