Grantová řízení Nadace ČEZ

12.03.2015 11:08

Celoročně mohou právnické osoby předkládat žádosti do programů Oranžová hřiště a Podpora regionů Nadace ČEZ. Program Oranžová hřiště podporuje výstavbu nebo rekonstrukci dětských a sportovních hřišť. Program podpora regionů se zaměřuje na veřejně prospěšné projekty.

 

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány během celého roku.

Příjemci dotace:

  • Právnické osoby sídlící v ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Oranžová hřiště - zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Naopak do podporovaných aktivit v rámci tohoto grantového řízení nepatří drobné nákupy/výměny, opravy, práce na montáži herních prvků na hřišti nebo obdobné náklady nezásadního charakteru.
  • Podpora regionů - zaměřeno na veřejně prospěšné projekty. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Projekty musí být realizované do roku od schválení žádosti.