EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

11.05.2015 10:37
Jako třetí v pořadí Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z celkové částky 24 mld. EUR, které má ČR v novém programovém období k dispozici, bylo pro tento nově schválený program vyčleněno přes 2 mld. EUR.
Na schválení Operačního programu Zaměstnanost čekalo jistě hodně žadatelů. Jedná se o žádaný program, který využívá mnoho subjektů – od Úřadu práce až po firmy. Dotace z tohoto programu budou využívány například na podporu zaměstnanosti ohrožených skupin obyvatelstva, rekvalifikační kurzy nebo na podporu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. I v novém programovém období bude důležité projekty tohoto typu dále podporovat,“ vyjádřila se k tématu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, dále na sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je také začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu a vzdělávání zaměstnanců. Podpora programu je směřována také na modernizaci veřejné správy, sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb.