EUROKLÍČ 2014 - MMR

19.01.2015 12:38

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.
Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

    Zásady podprogramu [PDF, 187.16KB]
    Příloha č. 1 - prohlášení [MS Word, 47.03KB]
    Příloha č. 2 - vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 14.02KB] 
    Příloha č. 3 - formulář EDS Isprofin [MS Excel, 123.5KB] 
    Příloha č. 4 - soupis účetních dokladů [MS Excel, 43.02KB] 

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 151.08KB] 
Elektronické vkládání žádostí