Erasmus+ Klíčová aktivita 1 Projekty mobility

09.03.2015 12:53

Dotace na projekty mezinárodní mobility pro studenty a pracovníky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, jejichž cílem je osobní rozvoj účastníků a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Projekty slouží k rozšíření mezinárodního rozměru vzdělávání a odborné přípravy, zejména na základě spolupráce mezi institucemi partnerských zemí.

 

Příjem žádostí:

 • Pro projekty začínající mezi 1. červnem a 31. prosincem musí být žádost předložena do 24. března téhož roku.

Příjemci podpory:

 • Organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých a mládeže.
 • Instituce poskytující obecné, odborné nebo technické vzdělávání.
 • Organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 • Vysokoškolská instituce se sídlem v programové zemi, jíž byla udělena Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).
 • Možní účastníci:
  • Studenti, stážisté, učni, mladí lidé a dobrovolníci.
  • Školští pracovníci, pracovníci s mládeží, odborníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance.
 • Projekty mobility pro žáky a pracovníky odborného vzdělávání a přípravy.
 • Projekty mobility pro pracovníky škol.
 • Projekty mobility pro pracovníky ve vzdělávání dospělých a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Na náklady na organizaci projektů mobilit se poskytuje částka 350 EUR na účastníka.
 • Poskytované stipendium se odvíjí od místa pobytu.

Specifika a omezení:

 • Studijní pobyty a stáže mohou trvat od 3 do 12 měsíců.
 • Pracovní pobyty mohou trvat od 2 týdnů do 12 měsíců.