EHP a Norské fondy – Program Spolupráce škol a stipendia

09.03.2015 12:56

Dotace na mobilitu studentů, mobilitu pracovníků ve vzdělání a na projekty mobility. Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

 

Příjem žádostí:

 • Od 26. 1. 2015 do 26. 3. 2015 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Projekty mobilit:
  • Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem navázat projektovou spolupráci s oprávněnými institucemi v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku.
 • Individuální stáže pro studenty:
  • Studenti na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska.
  • Studenti na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České republiky.
 • Individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání:
  • Pracovníci na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do Norska, na Island nebo do Lichtenštejnska.
  • Pracovníci na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České republiky
 • Projekty institucionální spolupráce:
  • Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem navázat projektovou spolupráci s institucemi v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty mobilit a stáže.
  • Projekty mobilit.
  • Mobilita studentů.
  • Mobilita pracovníků ve vzdělávání.
 • Projekty institucionální spolupráce.

Formy a výše podpory:

 • Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci EHP fondů činí 120 964 EUR, tzn. 3 205 546 CZK.
 • Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci Norských fondů činí 1 527 206 EUR, tzn. 40 470 960 CZK.
 • Platby příjemcům budou realizovány ve formě zálohové platby (80%) a konečného vyrovnání, tj. doplatku (20%).

Doplňující informace:

 • Všichni žadatelé musejí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v kapitole 9 Příručky pro žadatele a příjemce s názvem Výběrové řízení.
 • Tato výzva k předkládání návrhů projektů je otevřena pouze pro následující aktivity:
  • Projekty mobilit a stáže (včetně všech dílčích aktivit).
  • Projekty institucionální spolupráce.

Specifikace a omezení: