Druhý ročník grantového programu Zelené oázy startuje

22.09.2016 16:34
Nadace Partnerství a společnost MOL vyhlašují druhý ročník grantového programu Zelené oázy na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek a pramenů a o projekty na sběr a využití dešťové vody.
granty ve výši až 140.000 Kč mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat od 30. srpna do 31. října. Mezi úspěšné projekty se rozdělí celkem 1.400.000 Kč.
 
Více na www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Druhy-rocnik-grantoveho-programu-Zelene-oazy-start