Dotační řízení Ministerstva kultury na podporu regionální a národnostní kultury 2015

12.03.2015 10:52

V oblasti regionální a národnostní kultury má Ministerstvo kultury aktuálně otevřeny 3 výzvy: Výběrové dotační řízení na poskytnutí příspěvku v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury, Výběrové dotační řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic.

 

Výběrové dotační řízení na poskytnutí příspěvku v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kulturyje určeno na podporu stipendijních projektů vycházející z tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury. V rámci programu budou poskytovány 2 druhy stipendia: tvůrčí stipendium určené na tvůrčí činnost nebo tvůrčí pobyt v tuzemsku či v zahraničí, kdy výsledkem pobytu bude umělecké dílo, které nebude komerčně využíváno, a studijní stipendium určené na studijní pobyt u významného tuzemského či zahraničního uměleckého vědeckého nebo jiného specializovaného pracoviště, včetně vysokých škol a konzervatoří (netýká se formy denního studia, nýbrž jednorázových kurzů a podobných studijních programů), jehož výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou, edukativní nebo jinou odbornou činnost, případně nastudování nebo vytvoření díla. Podpora je určena fyzickým osobám, které nejsou profesionálními umělci a které nemají uměleckou činnost jako hlavní zdroj obživy.

Výběrové dotační řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.Mezi podporované aktivity této výzvy patří projekty zaměřené na účast na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast těles na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu tělesa dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění. Naopak sem nepatří reciproční zájezdy, účast na 1. ročníku festivalu, účast na festivalech lokálního významu nebo komerční zájezdy a koncertní turné. Dotace bude poskytnuta pouze souborům, skupinám apod., které mají v současné době vysokou uměleckou úroveň a zúčastňují se s úspěchem celostátních přehlídek a festivalů v ČR.

Výběrové dotační řízení na podporu regionálních kulturních tradic je zaměřeno na projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam překračuje rámec regionu. Dotace nemůže být naopak poskytnuta na akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol a jiných staveb, ani na akce k výročí válečných událostí, bitev, k oživení technických památek nebo k výročí sborů dobrovolných hasičů.

Zdroj: www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2015-231538/