Dotační možnosti pro podnikatele

11.05.2016 21:34

Očekává se, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v následujících týdnech aktualizuje Harmonogram výzev pro rok 2016. Přesto, že některé programy (Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie v SZT a Nízkouhlíkové technologie) v roce 2016 příjem žádostí již vyhlásily, většina dotačních titulů bude vyhlášena na konci léta tohoto roku.

 

V květnu má dojít k vyhlášení výzev programů Školicí střediska a Marketing. Dotace je poskytována ve výši 50 % do výše 5 milionů Kč na vybavení, rekonstrukci či výstavbu školicích prostor/center.

 

Na své investiční projekty se mohou podniky ucházet o podporu také v oblasti rekonstrukcí zastaralých budov, snížení energetické náročnosti provozu nebo výroby, pořízení nového technologického vybavení, případně na vývojové aktivity.

Pro aktuální informace sledujte https://www.czechinvest.org/.

 

Zdroj: www.czechinvest.org/