Dotace na podporu služeb péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování

27.08.2015 10:28

 

Příjemci podpory:

Dotaci mohou čerpat NNO, školy a školská zařízení. Žádat zde mohou provozovatelé dané infrastruktury v celé ČR! 

 

Typy podporovaných projektů:

  1. Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
  2. Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy).
  3. Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.
  4. Příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Forma a výše podpory:

Minimální výše podpory činí 500 tis. Kč.

Maximální výše podpory činí 6 mil. Kč.

NNO mohou získat až 100% dotaci.

 

Zahájení příjmu žádostí je 21. 8. 2015

Ukončení příjmu žádostí je 16. 10. 2015

 

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat zde.

 

Zdroj: www.esfcr.cz