Kritéria hodnotícího formuláře budou opět zohledňovat např. návštěvnost akce, unikátnost či tradici daného eventu, počet TV stanic zajišťujících přenos, počet domácích i zahraničních návštěvníků či soulad s marketingovým plánem agentury.

V následujících měsících proběhne na základě těchto jasně stanovených kritérií hodnocení došlých žádostí a uzavření partnerství. CzechTourism následně monitoruje přínos dané akce pro cestovní ruch, danou destinaci či region i efektivitu vynaložených prostředků. 

 

Zdroj: www.czechtourism.cz/clanky/czechtourism-opet-chysta-vyzvu-pro-partnerstvi-eve/