Cesty k integraci pro zdravotně postižené osoby - VDV Olgy Havlové

16.03.2015 13:42

Program Cesty k integraci pomáhá dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožňuje jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. O příspěvek lze žádat průběžně po celý rok.

Zdroj: www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/