Boom mateřských školek právě začíná!

25.05.2015 20:55

Evropská komise ve velkém měřítku kritizuje stávající podporu rodičů pečujících o děti v předškolním věku v České republice. Nízká forma zaměstnanosti zejména žen pečujících o malé děti omezuje jejich rovný přístup na trhu práce. Z toho důvodu vyroste v České republice řada nových mateřských školek a zvýší se kapacita stávajících. Uvolní tak ruce rodičům, kteří budou moci více pracovat a zvyšovat ekonomickou prosperitu rodiny i země.

Operační program Zaměstnanost slibuje závazek ke dvěma klíčovým změnám: nové programové období bude jednodušší a ve velké míře budou podporovány mateřské školy a péče o děti předškolního věku. Obě kritéria by se měla v říjnu spojit v první soutěžní výzvě určené na podporu mateřských školek.

V novém programovém období 2014 – 2020 bude mimořádná příležitost pro podporu vybudování a provozu mateřských školek a zařízení pro péči o děti předškolního věku. Nově budou moci získat dotaci obce, neziskové organizace, firmy a jiné instituce veřejného sektoru. Současně budou podporována i stávající provozovaná zařízení.

Způsobilé výdaje by měly být zejména:

  • Stavební úpravy.
  • Vybavení prostoru.
  • Mzdy zaměstnanců pečujících o děti.
  • Další navazující náklady spjaté s provozem mateřské školy či zařízení pečující o děti v předškolním věku.

Způsobilí žadatelé a výše podpory:

  • Obce, školy a organizace, kraje a organizace zřizované kraji – 95 %.
  • Neziskové organizace – 100 %.
  • Firmy – 85 %.

Firmy tak budou moci získat dotaci na vybudování firemních mateřských školek a pomoci tak sladit profesní a rodinný život.

V rámci projektu bude možné přijímat poplatky od rodičů dětí, které by dle posledních vyjednávání s Evropskou komisí mohli být součástí finanční spoluúčasti. Prozatím je uvedená otázka v jednání, proto by žadatel měl počítat alespoň s určitou výší spoluúčasti.

Fakticky bude mnohem širší rozsah způsobilých žadatelů. Velkým benefitem je, že nebude vyžadována udržitelnost mateřské školky. Dotace bude poskytována formou zjednodušeného vykazování, tzv. jednotkovou cenou. Pro žadatele bude tato forma jednodušší pro snížení administrativní zátěže vedení projektu ze strany poskytovatele. Aktuálně výše této jednotky není známa a čeká se na odsouhlasení ze strany Evropské komise.

Výhodné je, že nebude vyžadována udržitelnost projektu i po jeho skončení, přestože dlouhodobý horizont bude výhodou připravovaných projektů. Obci se dotace na mateřskou školku výrazně sníží náklady na provoz těchto zařízení, které standardně provozují, takže budou moci financovat místo toho jinou činnost.

Výzva by se měla vyhlásit v říjnu 2015 dle posledního harmonogramu OPZ. Výzva by měla být z počátku širší a postupně by se měly zvyšovat požadavky a omezení. Z tohoto hlediska bude výhodné podat projekt v prvním kole.

Více na: www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

 

Zdroj: dotacni-noviny.cz/boom-materskych-skolek-prave-zacina/