Aktualizovaný harmonogram OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

01.06.2016 20:57

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram OP PIK. Část výzev byla z druhého kvartálu letošního roku přesunuta až na podzim. Výzva z programu Technologie bude dle harmonogramu vyhlášena pouze pro mikro a malé podniky! Střední podniky tak mají smůlu a šanci na dotaci na nákup nových strojů mají, pouze pokud na trh uvedou inovativní výrobky nebo významně inovují svůj výrobní proces. Příjemnou novinkou je výzva v programu ICT SS na podporu tvorby nových IS/ICT řešení ve které mohou žádat inovativní start-upy.

Dříve avízované výzvy programů Školicí střediska a Marketing budou přesunuty z května na září. Sběr žádostí následně propukne v polovině října. Posun vyhlášení nových výzev se týká drtivé většiny programů, což velmi pravděpodobně souvisí s narůstající dobou hodnocení žádostí podaných v prvním kole.

Daná situace tak přináší cenný čas na přípravu zejména u žádostí podávaných do programů Úspory energie a Nemovitosti. Sběr žádostí v programu Nemovitosti bude probíhat v průběhu října. Bude zajímavé jakou formu hodnocení Ministerstvo průmyslu a obchodu zvolí. Od způsobu hodnocení se bude totiž odvíjet rychlost uzavření výzvy. Z předchozí zkušenosti očekáváme, že nastane enormní tlak na podávání žádosti již v prvních dnech sběru a je možné, že nebude v případě říjnové výzvy platit povinnost ponechání otevřené výzvy po dobu minimálně 14 dní od zahájení sběru.

Dávalo by smysl, kdyby MPO stejný postup aplikovalo i u výzvy programu Technologie. Dle informací z harmonogramu sice vypadá, že z okruhu potenciálních žadatelů vypadnou střední podniky, nicméně i tak se očekává, že většina žadatelů bude mít v době zahájení sběru žádostí (polovina listopadu) své žádosti připravené a k podání dojde v prvních dnech sběru.

Zejména program Nemovitosti vyžaduje důslednou a včasnou přípravu všech inženýrských studií a úředních dokumentů.

Nejpozději na začátku léta by také měly začít plné práce na přípravě žádostí do programu Úspory energie. Vzhledem k aktuální vytíženosti energetiků je reálné, že některé investiční záměry budou muset být odloženy z důvodu nepřipravenosti inženýrských studií.

Aktualizovaný harmonogram výzev najdete zde

 

Zdroj: https://www.dotacni.info/