Aktualizované harmonogramy výzev

07.07.2015 10:11

 

 

Po jednání monitorovacích výborů proběhla aktualizace harmonogramů výzev na rok 2015. Jejich aktuální podobu na rok 2015 naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo řídicích orgánů operačních programů.

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs